1. Gestalt-terapiayhdistys Gestalt-terapiföreningen

 

Gestalt-terapiayhdistyksellä on lähes 30 vuoden perinteet  terveydenhuoltoalan ammattilaisille tarkoitetun Gestalt-terapiakoulutuksen järjestämisessä.

Gestalt-terapiayhdistyksen antama koulutus vastaa psykoterapiakoulutukselle asetettuja vaatimuksia (Valvira). Kaikki Gestalt-terapiayhdistyksen koulutuksesta valmistuneet ovat saaneet Valvira-oikeudet (ET ja VET).

Gestalt-terapiayhdistys on rekisteröity, toimii ja kouluttaa Helsingissä.

GESTALT-TERAPIA = HAHMOTERAPIA

041 504 7141 / 09 488 455